Verzeker je eigen financiële toekomst en die van jouw naasten.

Gewaarborgd inkomen

Als zelfstandige ben je het gewoon om het heft in eigen handen te nemen. Maar wat als je plots arbeidsongeschikt wordt door ziekte of een ongeval? Je kan een tijd niet aan de slag en je inkomsten dalen, maar de vaste kosten blijven dezelfde. Financiële problemen loeren om de hoek. Met een verzekering Gewaarborgd Inkomen bescherm je jezelf en je gezin tegen financiële zorgen door arbeidsongeschiktheid.

Hoeveel krijg je bij arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds?

In onderstaande tabel zie je de uitkeringen die je per dag krijgt als je arbeidsongeschikt bent. Deze uitkeringen worden gestort naar rato van zes dagen per week, dus in principe 26 dagen per maand. Deze brutobedragen variëren naargelang je gezinssituatie en gelden voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid. Ze blijven nadien geldig, behalve voor samenwonenden.

Let op: als jouw arbeidsongeschiktheid langer duurt dan zeven dagen, krijg je vanaf de eerste dag een uitkering van het RIZIV. Maar als jouw arbeidsongeschiktheid minder dan acht dagen duurt, krijg je geen uitkering.

Gezinssituatie

Bruto-uitkering per dag

Met gezinslast

62,08 euro

Alleenstaande

49,68 euro

Samenwonende

38,10 euro

Bron: RIZIV
Bedragen geldig sinds 01/03/2020.

Zoals je ziet zijn de uitkeringen beperkt waardoor jouw inkomen in geval van een langere arbeidsongeschiktheid een vrije val zal maken.

 

Pensioenopbouw

Als zelfstandige doe je er goed aan om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Jouw wettelijk pensioen zal namelijk niet volstaan om je levensstandaard na de pensionering te behouden.

Er bestaan verschillende interessante oplossingen om een aanvullend pensioen op te bouwen:

 • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen(VAPZ);
 • Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen(POZ) als je geen vennootschap hebt;
 • Individuele Pensioentoezeggingals je zelfstandig bedrijfsleider van een vennootschap bent.

Ben je een geconventioneerde zelfstandige arts, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of verpleegkundige, kan je deze oplossingen ook combineren met een RIZIV-contract. Bovendien kan je ook kiezen voor het klassieke pensioensparen of langetermijnsparen.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een zeer voordelige oplossing om voor jezelf een aanvullend pensioen op te bouwen. Je betaalt via jouw VAPZ minder belastingen en minder sociale bijdragen. Hierdoor recupereer je 20,50% van je premie dankzij de besparing op de sociale bijdragen en bespaar je langs fiscale weg meteen tot 53,50% van je premie (rekening houdend met een gemeentebelasting van 7%)! Je geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Gewoon of sociaal VAPZ
In het kader van een VAPZ heb je de keuze tussen twee formules: gewoon VAPZ en sociaal VAPZ. De verschillen tussen beide formules situeren zich in de maximumpremies die je kan storten en in de aanvullende waarborgen:

 • Gewoon VAPZ
     • Maximaal 8,17% van je referentie-inkomen(1)
     • Absolute maximum voor 2020: 3.291,30 euro
 • Sociaal VAPZ
     • Maximaal 9,40% van je referentie-inkomen
     • Absolute maximum voor 2020: 3.786,81 euro

Een gewoon VAPZ voorziet in de opbouw van een aanvullend pensioen, eventueel aangevuld met een aantal waarborgen. Een sociaal VAPZ doet dat ook, maar biedt daarnaast ook aanvullende waarborgen in het kader van solidariteitsprestaties. Dat kan gaan om een overlijdens- en/of arbeidsongeschiktheidsdekking.

Gunstige fiscaliteit

 • Geen premietaks;
 • De fiscaliteit bij de uitbetaling van je kapitaal is bijzonder voordelig:
     • de verworven winstdelingen zijn 100% belastingvrij;
     • de eindbelasting gebeurt onder de vorm van een (voordelige) fictieve rente;
     • blijven te betalen: de RIZIV-bijdrage van 3,55% en de solidariteitsbijdrage die varieert van 0 tot 2%.

(1) Het referentie-inkomen is het gemiddelde van de gecorrigeerde inkomsten van de drie vorige belastbare periodes

Overlijdensverzekering

Een plots overlijden zorgt niet alleen voor heel wat emotioneel leed, maar kan ook leiden tot financiële zorgen. Een overlijdensverzekering is dan ook een ideale oplossing om je personeel, je naasten en jouw bedrijf daarvoor te behoeden.

Bescherm je personeel

Sluit je voor (een deel van) jouw personeel een groepsverzekering af, kan je hierin een aanvullende waarborg voorzien indien je werknemer plots zou overlijden.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • De groepsverzekering voorziet geen aparte overlijdenswaarborg: in dat geval ontvangen de opgegeven begunstigden bij overlijden van de werknemer vóór de einddatum van het contract het opgebouwde pensioenkapitaal.
 • Je werknemers genieten een afzonderlijke overlijdensdekking binnen de groepsverzekering: als de werknemer voortijdig overlijdt, ontvangen de begunstigden een vooraf bepaald kapitaal.

Bij sommige flexibele groepsverzekeringscontracten, ook wel cafetariaplannen genoemd, kunnen werknemers zelf gedeeltelijk beslissen hoe de premie over de verschillende waarborgen verdeeld wordt. Zo kunnen dertigers tijdelijk kiezen voor een hogere overlijdensdekking en kunnen ze later, als die bescherming minder belangrijk wordt, ervoor kiezen deze dekking te verlagen.

Beleggingen

Heeft jouw bedrijf een reserve die het gedurende een bepaalde periode niet hoeft aan te spreken? Dan kan je bij ons terecht voor interessante beleggingsoplossingen, die je bovendien toelaten om het geld terug beschikbaar te maken indien nodig.

Kapitalisatie (tak 26)

Vennootschappen, vzw’s en andere rechtspersonen kunnen investeren in een tak 26-product. Dat biedt een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling op middellange termijn.

De tak 26-oplossing heeft nog een aantal andere troeven:

 • De vennootschap onderschrijft het contract.
 • Er is geen verzekerde, zodat de continuïteit niet in het gedrang komt als een bepaalde persoon overlijdt of het bedrijf verlaat.
 • Het is perfect mogelijk om op eender welk tijdstip 10% van de brutoreserve per jaar op te vragen, zonder kosten.
 • Instappen is al mogelijk vanaf een relatief klein bedrag.
 • Er is geen premietaks of beurstaks verschuldigd.

We houden je steeds op de hoogte van de evolutie van het contract.

Op zoek naar persoonlijk advies of meer informatie?

Wij helpen je graag verder!

Links

Als particulier

Als ondernemer

Site