Als ondernemer heb je genoeg zorgen. Wij nemen er graag enkele weg.

Gebouwen

Mooie bedrijfsgebouwen geven je business uitstraling en geloofwaardigheid. Een allereerste stap is de financiering ervan. Onder het luik ‘Financiering’ ontdek je welke financiering op maat we kunnen bieden. Een aangepaste brandverzekering is een tweede belangrijke stap. Meer informatie hieronder vind je in het tweede luik.

Financiering

Je bent van plan een bedrijfsgebouw te kopen, maar kiest liever niet voor de klassieke hypothecaire lening?

Wist je dat … er interessante alternatieven zijn?

Een onroerend goed kan je financieren via een:

 • VAPZ(vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen);
 • RIZIV-contract;
 • POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen);
 • IPT(individuele pensioentoezegging).

Hiervoor moet je wel de volle eigenaar van het onroerend goed zijn of worden en moet het je een belastbaar inkomen opleveren. Daarnaast moet het vastgoed in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en de landen van de Europese Unie) liggen.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Een voorschot op het pensioenkapitaal ontvangen
  Je kan een bepaald bedrag van het al opgebouwde kapitaal opnemen om je project te financieren. De terugbetaling van het voorgeschoten bedrag gebeurt in één keer. Op dit voorschot betaal je intresten, ofwel via een periodieke betaling, ofwel in één keer op het einde van het contract. Je kan er ook voor kiezen om een voorschot zonder betaling van intresten op te nemen. In dat geval zal het voorschotbedrag zelf geen rendement meer opbrengen. Het maximaal toelaatbaar voorschot in functie van het al opgebouwde pensioenkapitaal is afhankelijk van het fiscaal regime van het contract. Wanneer de verzekeraar jou pensioenkapitaal uitbetaalt, trekt hij het bedrag van het voorschot daarvan af. Je kan het voorschot ook zonder kosten vervroegd terugbetalen, zodat je opnieuw over het volledige pensioenkapitaal beschikt.
 2. De wedersamenstellingsformule
  Je kan ook kiezen voor de wedersamenstelling van je krediet. Je gebruikt de opgebouwde reserve van je pensioencontract op einddatum om het bedrag van jouw hypothecair krediet in één keer terug te betalen. In tegenstelling tot het voorschot moet je dus vooraf niet over een reserve beschikken. Je betaalt enkel de intresten op het krediet en jijzelf of jouw vennootschap blijven verder de premies van je pensioenplan betalen.

Materiaal

De IT-infrastructuur en het machinepark zijn vaak de motor van een onderneming. Huiver je bij de idee dat deze het laten afweten? Bij ons kan je terecht voor verzekeringsoplossingen op maat, die je gemoedsrust garanderen.

Machinebreuk

Als je over machines beschikt voor de productie, wil je dat die naar behoren werken. Defecte of beschadigde machines bedreigen immers je rendabiliteit. Een machinebreukverzekering bespaart je een hoop financiële zorgen. Je kan er vaste én mobiele machines in verzekeren tegen plotse of accidentele schade.

Garantie? Onderhoudscontract?
Heb je zo’n verzekering ‘machinebreuk’ wel nodig? Want je hebt misschien al een onderhoudscontract afgesloten en er is toch nog altijd de fabrieksgarantie? Het is belangrijk om te weten dat een verzekering ‘machinebreuk’ niet dezelfde waarborgen dekt als een onderhoudscontract of fabrieksgarantie.
 • Een onderhoudscontract dekt niet-accidentele schade, bijvoorbeeld door een gebrek aan onderhoud. Je moet nog altijd de herstellingskosten zelf betalen. Bij een machinebreukverzekering neemt de verzekeringsmaatschappij de kosten voor een verzekerde schade op zich.
 • De fabrieksgarantie komt enkel tussen bij fouten in de constructie, het materieel of de montage, niet bij een plotse materiële schade. Bovendien is die garantie beperkt in de tijd.
  Een machinebreukverzekering zorgt ervoor dat jouw productie niet in het gedrang komt.
Wat kan je verzekeren?
Kies je voor een alle-risico-polis? Dan is alle mogelijke schade gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat de oorzaak ook is. Enkele voorbeelden:
 • externe oorzaken: blikseminslag, waterschade, diefstal …;
 • menselijke tussenkomsten: onhandigheid, nalatigheid, een gebrek aan ervaring, vandalisme …;
 • uitwerking van elektriciteit: kortsluiting …;
 • interne oorzaken: materiaal- of constructiefouten, vastlopen, oververhitting ….

Zo’n verzekering vergoedt ook een aantal bijkomende kosten, zoals:

 • overuren door personeel;
 • bijstand door technici uit het buitenland;
 • versneld vervoer van onderdelen;
 • kosten voor noodzakelijke opruimingswerken;
 • kosten voor afbraak en wederopbouw.

Zo komt de productie niet in het gedrang en blijven financiële verliezen door falende machines beperkt tot een minimum.

Er zijn wel enkele logische uitzonderingen, zoals:

 • abnormaal gebruik van de machine, tegen de richtlijnen van de gebruiksaanwijzingen in;
 • het laten opstaan of heropstarten van een beschadigde machine voor ze definitief hersteld is of weer normaal functioneert;
 • esthetische schade die de goede werking van de machine niet hindert.
Vaste en mobiele machines
In je polis machinebreuk kan je zowel vaste als mobiele machines opnemen. De machines zijn ook verzekerd buiten het bedrijf en tijdens transport. Vraag gerust meer informatie over de precieze waarborgen voor vaste en mobiele machines. Deze zijn immers niet identiek.

Aansprakelijkheid

Ondernemen betekent risico’s nemen. Ook al heb je de beste bedoelingen, toch is het mogelijk dat jouw aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden in het gedrang komt. Daarom is het belangrijk om vooraf bij een aantal risico’s stil te staan en die zorgvuldig af te dekken met verzekeringsoplossingen op maat.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O)

Bepaalde nalatigheden of fouten van een onderneming kunnen jou als bestuurder of zaakvoerder duur te staan komen. Zelfs je privévermogen is dan niet veilig. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering scherm je jouw privévermogen volledig af. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van je aansprakelijkheid voor fouten die jij begaan zou hebben tijdens de uitoefening van je mandaat.

Enkele belangrijke bijkomende troeven:
 • je bepaalt zelf mee de hoogte van het verzekerde kapitaal;
 • ook kosten voor erelonen van raadgevers, advocaten en experts en gerechtskosten zijn gedekt;
 • een eenvoudige vragenlijst volstaat om de polis aan te vragen.

Bedrijfsvoertuigen

Ondernemingen beschikken doorgaans over meerdere bedrijfsvoertuigen. Denk maar aan personenwagens, maar ook bestel- en vrachtwagens. Zonder geraken je werknemers niet op hun afspraken of kunnen producten niet vervoerd worden. Waar moet je aan denken als je jouw bedrijfsvoertuigen wil verzekeren?

Wettelijk verplichte BA-verzekering

Als je een motorvoertuig in het verkeer wil brengen, moet je hiervoor een BA-verzekering afsluiten. Die vergoedt de schade die je met jouw voertuig aan derden berokkent.

Belangrijk om weten is dat je bij bepaalde verzekeraars een aantal bijzondere waarborgen geniet:

 • levenslang een voordelige bonus-malusschaal;
 • een uitgebreide dekking van lichamelijke letsels voor de bestuurder;
 • gratis bijstand;
 • een gratis vervangwagen.

Op zoek naar persoonlijk advies of meer informatie?

Wij helpen je graag verder!

Links

Als particulier

Als ondernemer

Site